Fanlar

Fanlar hava ve benzeri gazları basınçlandırarak belirli bir akış yolu içinde hareket etmesini (bir yerden başka bir yere naklini) sağlayan türbo makinelerdir. İyi bir fan istenilen performansı yerine getirirken az enerji tüketen (yüksek verimli), mümkün olduğunca az gürültülü ve mümkünse az maliyetli olan fandır. Fanlar günümüzde hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.

FAN ÇEŞİTLERİ

  1. Aksiyal fanlar,
  2. Radyal (santrifüj) fanlar
  3. Karışık akışlı (aksiyal-radyal) fanlar,
  4. Çatı türü fanlar,
  5. Karşıt akımlı fanlar(blower),
  6. Vorteks ya da rejeneratif fanlar,

Fanların Özellikleri

  • Debi: 1.000 – 500.000 m3/h
  • Basınç: 4mmSS – 1.000 mmSS
  • Motor Gücü: 1,1 – 2.000 kW